Vi skulle gärna vilja ha lite mer herrar i kören.  Är du intresserad kom till våra övningar 

Måndagar kl. 19.00 - 20.30 nu under församl. gårdens renovering  i Åtvids Stor Kyrka.